Demente får egne minutt-for-minutt videoer

 

Ordfører Hanne Tollerud kunne onsdag klippe snoren på Orkerød sykehjem og erklære videokonseptet Televindu for åpnet. TV-plattformen som viser minutt-for-minutt-videoer for demente er en gave fra byjubileet og skal være et tilbud på alle sykehjem i kommunen.

Videoene har sakte handling og viser kjente omgivelser for de eldre. De er tilpasset brukernes kognitive nivå og er med på å skape en mer aktiv og stimulerende hverdag for personer med demens. – Vi er svært glade for å kunne tilby dette som jubileumsgave til de demente, sier ordføreren. Hun er begeistret for konseptet og gleder seg til å se det i bruk. – Dette er en unik mulighet til å inkludere alle innbyggerne i Moss i byjubileet. Jeg er sikker på at dette kan gi en bedre hverdag for mange, sier hun.

 

Vekker minner

På Orkerød sykehjem var det fem spente beboere som fikk æren av å være med på lanseringen. Det ble mange flotte samtaler underveis og flere av beboerne kjente seg igjen i handlingen. – Vi har sett at dette appellerer til mange av våre brukere. Rolig kameraføring, tydelig språk og flotte bilder gjør det mulig for flere å følge med selv med forskjellig grad av helsemessig og kognitive utfordringer, sier aktivitetsleder Arne Brunvoll ved Orkerød sykehjem. – Med televindu får vi mulighet til å bruke tv på en aktiviserende måte. Filmene kan være til god hjelp for å få samtaler i gang, vekke minner og til å føle mestring ved å kommentere på ting man selv har erfaring med og kunnskap om, legger han til. – TV blir lett et passiviserende medium, mens dette er et tilbud som legger til rette for en mer aktiv måte å se på tv på.

Skal dokumentere byjubileet

Det er i dag 154 videoer på plattformen, men innholdet øker hver eneste uke. Noen av videoene som skal filmes fremover er arrangement i anledning jubileet, men også andre videoer som fanger kulturen i Moss. – Det er rørende å se hvordan disse filmene setter i gang noen samtaler, sier Øystein Samestad Hansen som er daglig leder i Televindu. – Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på hvordan dette vekker minner og samtaler. Roer ned og skaper en følelse av trygghet og gjenkjennelse, sier han.

Foto: Televindu

Foto: Anastassia Dyrkorn