Disse fikk støtte

 

Det kom inn i alt 39 søknader til årets stimuleringstilskudd fra Moss2020. I søknadsbunken var det imidlertid så mange gode prosjekter at rammene for tildeling ble utvidet med 548 000 kroner! Det vil si at 31 søkere til sammen fikk tildelt 1.3 millioner kroner.

– En grunnide i forberedelsene av jubileumsåret 2020 er at flest mulig innbyggere i Moss og Rygge skal involveres i å styrke tilhørighet og skape begeistring for Moss, sier prosjektleder Trygve G.Nordby. -For å bidra til dette er det fra 2017 og fram til i dag fordelt 2,4 millioner fra det sentrale jubileumsbudsjettet til 50 ulike tiltak og arrangement i regi av lag, foreninger og enkeltpersoner. For å få tilskudd må den som søker legge inn like mye i egeninnsats som det beløpet det søkes om. Det betyr at jubileet nå er i ferd med å bli akkurat det spleiselaget og den dugnaden vi ønsker oss, sier Nordby.

Disse fikk støtte:

Rockhouse Produksjon av utstilling om mosserockens historiske minner fra 50, 60 og 70 årene Kjell Asbjørn Dahlmann 50 000
Håndballklubbene i Rygge og Moss Morsa Cup Morten Grønli 50 000
Mosseregionens musikkråd Kor-stafetten 2020 Rolf Ernst 25 000
Eldreakademiet Moss Jubileumsfest, feiring av Eldreakademiets 25 års jubileum Knut Funderud 14 000
Orienteringsklubben Stolpejakt i Moss og Rygge Morten Breimo 20 000
Moss Filatelistklubb Konvolutter og spesialstempel til jubileumsfrimerke Svein Walter Mathisen 10 000
Audiatur Bokhandel AS «OSS»  Et litterært og musikals verk basert på Agnar Lirhus’ dikt. Ragnhild Myntevik Heien 50 000
Rygge Bygdekvinnelag Aktiviteter bygdeuka juni 2020 Anne Grethe Wiersholm 17 000
Rygge Museum og Historielag Diverse arrangementer og utstilling, bygdedagsuke Moss 2020 Helge Aker 30 000
REYERS Etablering av en flytende «Moss kurbadstue» Andreas Reijers 100 000
Krapfoss Hornorkester Konsert i jubileumsåret 2020 Anne Elisabeth Thoresen 50 000
Mossefossens Venner Åpne permament utstilling om byens vannforsynings- og brannvernhistorie i Fossen 8. Per Arild Simonsen 100 000
Moss og Omegn Motorhistoriske Forening Motorhistorisk dag Tore Nygård 50 000
Mosseregionens Musikkråd Korpsseminar med avsluttende konsert Ernst Rolf 69 000
Audiatur Bokhandel AS Lyse Netter 2019 og 2020 Martin Sørhaug 30 000
Catalysts Musikkverkstedet og konsert med flerkulturell ungdom Eva-Lotta Sandberg 50 000
Bygdedagen i Rygge Bygdedagen i Rygge 2020 Øystein Horntvedt 90 000
Artillerihistorisk Forening Historisk leir 2019 og 2020 + historisk skoledag Petter Voll 41 000
Moss Korforening Fremføring av oratoriet Elijah i Moss kirke i forb. med 100 års jubileum. Tom Anderssen 50 000
Kari Jenseg «Opp en trapp og inn en dør» – énakters teaterforestilling Kari Jenseg 50 000
Torderød Gård`s venner Diverse arrangement på Torderød Liv Stylegar 30 000
Høytrykk Støtte/arena til gjennomføring av 3 konserter Harry Sørensen 25 000
Vi Piratas AS Jubileumsforestilling: Hipp Hipp Hurra Ole Jacob Lindberg 30 000
Moss Kan Kunsten Kunst og skulptur-weekend Ivar Ernø 20 000
Ole Petter Førland Utendørsutstilling med luftfoto av nye Moss Ole Petter Førland 50 000
Rygge Bondelag Guidet tur i Rygge Jhon Olai Unnerud 30 000
Moss Spellemannskompani Kråkesuite for Moss 2020 Trygve Leergaard 50 000
PQX Media AS Minner fra krigen i Mosseregionen Kjetil Palmquist 50 000
Charlotte Norlund Utsmyking gatekunst Charlotte Nordlund 50 000
Rygge Musikkorps Jubileumskonsert Anders Sandaker 10 000
Moss gamle guttemusikkkorps Nyttårskonsert 1.1.20 Anders Leknes 10 000