Lørdag 5. september 11:00-15:00
Sted

Mossehallen/Nesparken

Barnas aktivitets- og idrettsdag

Gratis aktivitetsdag for barn og unge, arrangeres årlig.

Et gratis arrangement hvor formålet er å gi barn og ungdom muligheten til å kunne delta og drive med organisert fysisk aktivitet uavhengig av bakgrunn og oppvekstvilkår.

Gratis arrangement
Arrangør

Moss Idrettsråd

post@mossidrettsrad.com