Torsdag 19. mars 19:00
Sted

Rygge Museum

Herregårdene i Mossedistriktet og kulturlandskapene i Mossedistriktet.

Foredrag

Sven D. Eliassen, som har skrevet boka «Herregårdene i Østfold», forteller om herregårdene Værne kloster, Eve og Kambo om kulturlandskapet.

Gratis arrangement
Arrangør

Rygge Museum

h.aker@online.no 90853370