Tirsdag 9. juni
Sted

Moss

‘Hva er viktig for deg?’-dagen

Siden starten i Norge i 2014 har ‘Hva er viktig for deg’-dagen blitt en internasjonal bevegelse. I 2018 markerte over 30 land over hele verden denne dagen.

Tirsdag 9. juni vil derfor helsearbeidere over hele landet bære fargerike buttons som en påminnelse om å innlede gode samtaler. Helseminister Bent Høie  er en viktig støttespiller. Målet med denne dagen er å oppmuntre til  flere gode samtaler mellom de som gir helse-  og omsorgstjenester og de som mottar disse  tjenestene. Helsepersonell oppfordres til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på?  Å flytte oppmerksomheten fra ‘hva er i veien med deg?’ til ‘hva er viktig for deg?’ bidrar til  en viktig retningsendring i helsevesenet.  Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen  av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

KS og Folkehelseinstituttet står bak markeringen gjennom satsningen «Gode pasientforløp.»

Informasjon kommer