Lørdag 12. september
Sted

Moss

Kulturminnedagene 2020

Lære Bruke Bære

Historien og kulturarven viser oss utviklingen i samfunnet, hvordan folk levde og livnærte seg og hvordan ressursene ble utnyttet.

Hvilken kunnskap har vi fått og mistet på veien?

I fremtiden må vi gjøre mer med mindre for å innfri FNs bærekraftsmål.

Vi må se på mulighetene for at ressursene og kunnskapen blir brukt på nytt – ikke mistet, glemt eller kastet.

 

Kulturminnedagene i 2020 vil fokusere på å spre kunnskap om vår materielle og immateriell kulturarv, slik at nye generasjoner kan bruke den i arbeidet med nye bærekraftige løsninger for fremtiden.

Informasjon kommer
Arrangør

Moss kommune

Berit.Rodstol@moss.kommune.no