Lørdag 12. september 14:00
Sted

Rygge Ungdomsskole

Mossekarusellen 2020 – Årefjorden rundt

Mossekarusellen er en løpskarusell som består av fireløp; Albyløpet på 3 km, Ekholtløpet på ca. 7 km, Kambomila på ca. 10 km og Årefjorden rundt på 13 km. Underlaget er hovedsakelig terreng eller grus med noe asfalt på Årefjorden rundt. Løperne kan løpe i Tidtagerklassen eller velge en kortere løype uten tidtaking

Klasseinndelingen for løpene er 12-15 år, 16-24, 25-29, 30-34 osv. eller TRIM.

På Albyløpet er det puljestart med ca. 2 aldersklasser sammen i hvert startfelt. På de 3 siste løpene er det fellesstart.

For å få en karusellsesong godkjent må minimum 3 av 4 løp være gjennomført i løpet av en sesong. Det vanker jubileumspremie for alle løpere som fullfører i 5, 10, 15 osv. opp til 40 år (40 år etter sesongen 2016).  Jubilantene får i tillegg en ekstra premie; en felles festmiddag som arrangeres etter endt sesong (jubilanter får altså middagen som en ekstra premie, mens en eventuell ledsager som også er hjertelig velkommen betaler en egenandel).

Premiering på løpene ellers er uttrekkspremier på startnummer for Albyløpet, Kambomila og Årefjorden rundt (hvorav premie til alle barn under 12 år). På Ekholtløpet er det fellespremie til ALLE løpere. Beste dame- og herreløper blir i tillegg premiert spesielt på alle løpene.

Løperne skal i utgangspunktet løpe den dagen løpet arrangeres. Karusellen opererte tidligere med organisert forhåndsløping. Denne ordningen gjelder i dag kun for Årefjorden rundt (felles registrering av eventuelle forhåndsløpere onsdagen før løpet arrangeres).

Starttidspunkt:

Start kl. 18.30 for Albyløpet, Ekholtløpet og Kambomila.
Start kl. 13.00 for Årefjorden rundt.
Forhåndløping onsdagen før Årefjorden rundt er kl. 18.00.

Billetter på nett
Arrangør

Mossekarusellen

leder@mossekarusellen.no
Foto av Mossekarusellen