Onsdag 26. august 18:30
Sted

Noreødegården

Mossekarusellen 2020 – Kambomila

Mossekarusellen er en løpskarusell som består av fireløp; Albyløpet på 3 km, Ekholtløpet på ca. 7 km, Kambomila på ca. 10 km og Årefjorden rundt på 13 km. Underlaget er hovedsakelig terreng eller grus med noe asfalt på Årefjorden rundt. Løperne kan løpe i Tidtagerklassen eller velge en kortere løype uten tidtaking

Billetter på nett
Arrangør

Mossekarusellen

leder@mossekarusellen.no
Foto av Mossekarusellen