Torsdag 10. desember 19:00
Sted

Moss by- og industrimuseum

Om(M)oss: Byutvikling i Moss – milepæler og historiske spor

I årene som kommer forventes en økt befolkningstilvekst i Moss kommune. Planleggere, politikere og eiendomsutviklere legger derfor føringer for fortetting av allerede bebygde arealer og utvikling i nye områder. Debatter om Ny Riksveg 19, jernbanetrase og ny plassering av fergeleiet engasjerer mange

Ved forhenværende byarkitekt Nils Ellefsen og konservator NMF Camilla Gjendem.

Dette foredraget tegner et historisk riss over byutviklingen i Moss. Fra grunnlaget for bydannelsen, via planleggingsidealer og byplaner til byvekst og transformasjoner.

Nils Ellefsen er pensjonist, sivilarkitekt fra NTH 1969, ansatt hos byarkitekt/reguleringssjef i Moss kommune fra 1970, byarkitekt fra 1997 til 2015.

Camilla Gjendem er seniorrådgiver og konservator NMF ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum. Cand.philol. fra Universitetet i Bergen, og har tidligere arbeidet som arkivleder ved Norsk Arkitekturmuseum og som prosjektmedarbeider hos Riksantikvaren.

 

Informasjon kommer
Arrangør

Moss 2020 + Moss Avis

post@moss.kommune.no