Lørdag 7. november 11:00
Sted

rygge kirke

Rygge kirke 1120-2020 Kirke, folk og fellesskap gjennom 900 år Bygdedagsgudstjeneste 2020

Rygge kirke 2020
Jubileumsgudstjeneste - bygdedagen

Skaperverkets dag. Gudstjeneste med ord og toner fra vår tid.

 

Gratis arrangement
Arrangør

Sokneprest Ingvild Osberg

Ingvild.osberg@rygge.kommune.no 91518367