Søndag 31. mai 11:00
Sted

Rygge kirke

Rygge kirke 1120-2020 Kirke, folk og fellesskap gjennom 900 år Middelaldergudstjeneste 1120

Rygge kirke 1120
Jubileumsgudstjeneste med middelaldertema

Pinsedag. Vi feirer den verdensvide kirkes fødselsdag og at Rygge kirke er 900 år. Gudstjeneste med ord og toner fra middelalderen

Vi skal feire den omtrent som de kunne ha gjort det i Rygge kirke i 1120, med gudstjenenesteledd og salmemelodier fra middelalderen. Dette var før orgelets tid, i 1120 var nok den menneskelige stemmen det aller viktigste instrumentet. Det var heller ikke noen kvinner som ledet gudstjenester.

Informasjon kommer
Arrangør

Sokneprest Ingvild Osberg

Ingvild.osberg@rygge.kommune.no 91518360