Lørdag 5. september 12:00-15:00
Sted

Rygge museum

Utstilling – Rygge kirke 900 år 5.9–27.9

Utstilling på Rygge museum, 5. september - 27. september, i samarbeid mellom Rygge Museum og Historielag og Rygge Menighet.

Kirke, folk og fellesskap. Utstillingen viser bilder og gjenstander i tilknytning til bygdefolkets hverdagstro og tilhørighet til Rygge kirke.

Gratis arrangement
Arrangør

Rygge kirke

h.aker@online.no