Lørdag 2. mai 11.00
Sted

Moss kunstforening i Moss kunstgalleri

Separatutstilling Ole Lislerud

Ole Lislerud har gjennom flere desennier vært en sentral og betydelig keramiker,- eller kunstner som han foretrekker å kalle seg, både i norsk og internasjonal sammenheng.

Han har vært en av de fremste talsmenn for en dreining av keramikkfaget bort fra funksjonelle former mot keramikk som fri kunst. Hans kritikk av det han oppfatter som snevre og tradisjonelle holdninger i det norske keramikkmiljøet, har vært tydelig. Som lærer og professor i keramikk gjennom mer enn 30 år på Kunsthøyskolene i Bergen og Oslo har han hatt stor innflytelse på flere generasjoner keramikere og på fagets utvikling.

Han har oppmuntret studentene til å ha høye ambisjoner og ansporet dem til å tenke i store formater, være samfunnsengasjerte og orientere seg internasjonalt. Da Kunsthøyskolen i Oslo flyttet inn i nye lokaler, sørget han for at keramikkavdelingen fikk utstyr som tilfredsstilte de nye krav til faget og gjorde skolens verksted til et ettertraktet arbeidssted for norske og utenlandske keramikere. Oslo International Ceramic Symposium som han tok initiativ til og var medarrangør av i 1990 og 2003, var viktige hendelser i det norske miljøet.

Ole Lisleruds kunstneriske innsats har først og fremst vært knyttet til utsmykningsoppdrag, både i Norge og i utlandet. Felles for disse er at de underordner seg og spiller sammen med arkitekturen, samtidig som de tar et selvstendig standpunkt på måten de understreker og gir et visuelt uttrykk for bygningens funksjon.

Portaler i alle størrelser har vært et meningsbærende gjennomgangstema i hans kunstneriske virke. De symboliserer et magisk møte mellom fortid og nåtid, menneskenes mange passasjer og overganger fra en tilstand til en annen. Skrift som assosiasjonsskapende ornamenter har blitt et kjennemerke på hans virksomhet, ofte i kombinasjon med grafitti.

Han er ikke fremmed for å utrykke et sterkt samfunnsengasjement i sin kunst og vil gjerne provosere og skape debatt. Lislerud benytter seg av alle kunstneriske genre og teknikker, maleri, skulptur, grafikk, kalligrafi og sgrafitto, men leiren er en hovedsak, Få keramikere har som han kunnskap om leirens tåleevne og muligheter.

Det har vært viktig for ham å utvikle seg som kunstner samtidig som han har vært lærer. Han er en av få norske kunstnere med en internasjonal karriere. Med sin enorme energi og store arbeidskapasitet har han maktet å delta på utstillinger og utføre store utsmykningsoppdrag over hele verden.

Teksten er skrevet av Randi Gaustad, kurator ved Nasjonalmuseet.

Essay av Olga Schmedling

www.olelislerud.com

ÆØÅ konsept – Ole Lislerud

Det går en rød tråd basert på skrift, tegn, og symboler, fra min første store offentlige utsmykking: Lovens Portal / Lex Portalis ved Oslo Tinghus i 1992, til mitt nåværende prosjekt basert på bokstavene ÆØÅ.

Jeg er opptatt av språkets symbolverdi og hvordan det påvirker vår identitet. Som norsk kunstner oppvokst i Afrika, representerer bokstavene ÆØÅ noe som er utrolig annerledes og særpreget Norsk. Disse symbolene ønsker jeg å utvikle og relatere på en konstruktiv måte i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn. Hvordan kan skrift & symboler fra forskjellige kulturer kombineres for å skape kunnskap og forståelse.

Mitt håp er at jeg gjennom denne problematiseringen kan bidra til å skape visuelle løsninger som er aktuelle i en tid som preges av en leting etter kontemporær norsk identitet.

Jeg eksperimentert med skrift på forskjellige materialer fra porselen – glass – metall – børstet aluminium og lerret og ikke minst papir. Gjennom arbeidsopphold i Kina i atten år har min interesse for skrift og tegn utviklet seg spesielt mot kalligrafi eller China ink slik det også omtales. I dag er dette blitt en viktig del av mitt kunstnerskap. Istedenfor å jobbe med Østens ”tegn” har jeg valgt ÆØÅ som mitt fundament. Disse tre bokstavene er unike for det norske språk og knytter seg til kjernen av norsk kultur, språkstrid og identitet.

Første gang jeg anvendte symbolet Æ i et kunstprosjekt var ved Nynorsk Kultursentrum i Ørsta, Ivar Aasen Tunet tegnet av Sverre Fehn. Her fikk jeg i oppdrag å plassere Nynorsk i et internasjonalt perspektiv – nå er den kunstneriske problemstillingen å plassere Æ i en flerkulturell sammenheng for å bidra til å skape identitet og kulturell nyskaping.

Moss Kunstgalleri finner du mellom Moss kirke og Café Halina. Galleriet holder åpent stort sett hele året, og stiller ut samtidskunst og viser tidvis deler av Moss Kunstforenings egen kunstsamling.

Utstillingen er gratis.

Åpningstider:
Torsdag- fredag 11-15
Lørdag: 11-14
Søndag: 12-16

Gratis arrangement
Arrangør

Moss kunstforening

post@moss2020.no