Torsdag 21. mai 13:00
Sted

Konvensjonsgården

Utstillingsåpning: Sibbern-portretter gjennom 300 år

Åpning av Sibbern portrett-utstilling ved historiker Arild Stubhaug, Valentin Sibbern og Camilla Gjendem.

Portretter gjennom 300 år. Sibbernslekten var betydningsfulle i Østfold som eiere av Værne kloster og Calberg Gård. Nasjonalt var de sentrale i politiske beslutninger gjennom sine stillinger som statsråder, amtmenn og byråkrater.

Nå fortelles historien om Moss og Norge gjennom 18 familieportretter som stilles ut i Konvensjonsgården.

Til hvert av portrettene skrives det en kort historie, i tillegg blir det mulighet til fordypning. Vi presenterer også noen av de kvinnene som sjeldent kommer frem i historien.

Utstillingen står til og med søndag 23. august.

Omvisninger kunngjøres på Østfoldmuseenes nettsider; www.ostfoldmuseene.no

Åpningstider:
22.mai til og med 30.juni: Lørdag- søndag, klokka 12-16
1.juli-16.august: Tirsdag-søndag, klokka 12-16
17.august-23. august: Lørdag-søndag, klokka 12-16

Gratis arrangement
Arrangør

Camilla Gjendem

Camilla.Gjendem@Ostfoldmuseene.no 91530340
Foto av Østfoldmuseene