Torsdag 21. mai 13:00
Sted

Konvensjonsgården

Sibbern-portretter gjennom 300 år

Åpning av Sibbern portrett-utstilling ved historiker Arild Stubhaug, Valentin Sibbern og Camilla Gjendem

Portretter gjennom 300 år. Sibbernslekten var betydningsfulle i Østfold som eiere av Værne kloster og Calberg Gård. Nasjonalt var de sentrale i politiske beslutninger gjennom sine stillinger som statsråder, amtmenn og byråkrater.

Nå fortelles historien om Moss og Norge gjennom 18 familieportretter som stilles ut i Konvensjonsgården.

Til hvert av portrettene skrives det en kort historie, i tillegg blir det mulighet til fordypning. Vi presenterer også noen av de kvinnene som sjeldent kommer frem i historien.

 

 

Utstillingen står til og med søndag 23. august.

 

Omvisninger kunngjøres på Østfoldmuseenes nettsider; www.ostfoldmuseene.no

Informasjon kommer
Arrangør

Camilla Gjendem

Camilla.Gjendem@Ostfoldmuseene.no 91530340
Foto av Østfoldmuseene