Onsdag 10. oktober 10:00 – 16:00
Sted

Rygge kapell

Fagseminar – Middelalderkirken i Rygge

I anledning byjubileet 2020 og kommunesammenslåing av Moss og Rygge planlegges det å utgi en bok om Rygge kirke og middelalderen i vår region. En rekke historikere har sagt ja til å bidra til boken og vi inviterer til fagseminar der du vil få en smakebit på ulike historiske tema knyttet til historien om kirken og dens første samtid.

Kjartan Hauglid: Rygge kirke – norsk kirkebygg med europeiske idealer
Frans-Arne Stylegar: Rygge fra vikingtid til middelalder, gullsporen fra Rød
Marie Ødegaard: Tingsteder og sentralgårder i Rygge
Bjørn Bandlien: Krigføring og kirkebygging i Viken på slutten av 1100-tallet
Trond Svandal: Rygge kirke og Værne kloster
Elisabeth Andresen: Interiøret i Rygge kirke
Lars Erik Gjerpe: Leder for jernalderalderutgravingen på Dilling

Omvisning i Rygge kirke kl. 09:00 for de som er interessert.

Påmelding innen 26. september til trine.syvertsen@rygge.kommune.no

Gratis arrangement
Arrangør

Moss 2020

trine.syvertsen@rygge.kommune.no