Forside

Velkommen til Moss2020!

I 2020 fyller Moss 300 år. Dette er også året Moss og Rygge slår seg sammen til én kommune. I denne forbindelse vil vi legge stor vekt på å vise forbindelsene tilbake til Rygges middelalderhistorie, symbolisert ved Rygge kirke fra 1100-tallet.