Gaven fra Sparebankstiftelsen DnB overlevert

Badeanlegget, som består av et stupetårn og et badehus med badstue, er en del av en helhetlig oppgradering av Fleicherparken og Fleischer brygge i forbindelse med byjubileet.

Det ferdige anlegget vil inneholde samlet tre gaver til byen. tillegg til badeanlegget fra Sparebankstiftelsen DnB har Moss Idrettsråd bidratt med trimapparater og Moss kommune har gjennomført en betydelig opprustning av bryggepromenaden. – Jeg håper Mossingene vil omfavne den nye sjøfronten i Moss og at mange vil benytte parken når den står ferdig, sier ordfører Hanne Tollerud. Hun tror den nye parken vil være med på å gi Moss en tydeligere identitet som fjordby. Når anlegget er ferdigstilt har Tollerud lovet at hun vil være den første til å teste anlegget i et symbolsk bade-stunt. Den store åpningen er utsatt til våren på grunn av koronaepidemien.

Planlegger nytt toalettbygg

Partene i Byliv Moss har samarbeidet med byens innbyggere og boligsameiene ved sjøfronten for å komme frem til en løsning som passer både for innbyggere og de som bor her. Badehuset med omkledningsrom og badstue må vi vente med å ta i bruk pga. koronasituasjonen. Benker langs brygga, sykkelparkering og nytt toalettanlegg er under planlegging og bestilling, og vi kommer også til å se nærmere på videre utforming av selve parken til neste år, sier byplanlegger Terje Pettersen.

 

Fyrtårn

Det er arkitektfirmaet Rintala Eggertsson Arkitekter som står bak stupetårnet og badehuset. Arkitektbyrået har laget øverste etasje av stupetårnet som en lanterne med farget lys som skifter sakte fra rødt, til grønt, videre til blått og tilbake til rødt. – Etter flyttingen av kunstverket fra den opprinnelige planen om å ha det på Rabben ønsket vi å integrere lyset bedre i arkitekturen, sier Dagur Eggertson. Som en «hilsen» opp til Konvensjonsgården vil lysene derfor spille i alle fargene vi har i det politiske spekteret som utgjør vårt demokrati.

Trond Svenning er talsmann for boligsameiene langs sjøfronten. Han synes arbeidene har tatt lang tid, men at sluttresultatet ser ut til å bli bra.

Tatt med på råd

Trond Svenning er talsmann for boligsameiene langs sjøfronten. Han synes arbeidene har tatt lang tid, men at sluttresultatet ser ut til å bli bra. – Promenaden og parken blir et flott område og jeg håper at det holder seg fint over tid, sier han og påpeker at det er viktig at dette holdes ryddig og godt vedlikeholdt og at det ikke tar for lang tid før det nye toalettbygget er på plass. – Jeg synes at det har vært en god dialog og et godt samarbeid mellom sameiene og kommunen, sier han. – Vi opplever at vi har blitt tatt med på råd.

 

 

Fra venstre: Byantikvar Berit Kolden, Trygve G. Nordby, prosjektleder for Moss2020, arkitekt Dagur Eggertson i Rintala Eggertsson Arkitekter og Morten Grønli, nestleder Moss idrettsråd.

 

Fakta:

• Badeanlegget med stupetårn, badehus og badstue er tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter.
• Moss2020 lyste våren 2019 ut en konkurranse for realisering av jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DNB innenfor en ramme av fem millioner kroner. Et kunstutvalg under ledelse av kunstkonsulent Thale Fastvold, valgte sammen med jubileumskomiteen å gå for forslaget FLYT av Rintala Eggertsson Arkitekter.
• Byliv Moss er et partnerskap mellom Moss kommune, Moss Gårdeierforening, Moss i sentrum, Moss Industri- og næringsforening og Frivilligheten og kulturlivet i Moss. Programmet skal bidra til økt byliv i Moss sentrum gjennom samarbeid om etableringer, arrangementer og bymiljøtiltak.