Gullsporen kommer hjem

Et av Norges fineste gullfunn fra vikingtiden får endelig komme hjem. For det var her, i makt­sentrumet Rygge og Moss, den ble funnet.

Var dette en nedgravd skatt, eller stammer funnene fra en grav? Det vi vet sikkert, er at den svenske landarbeideren Zacharias Andreasson arbeidet på Rød gård i Rygge i 1872. Han kjørte hakken i jorden, og en glitrende gjenstand fulgte med opp. Zacharias skjønte at dette var gull. Det er lett å tenke seg at han først ble glad, deretter litt engstelig. For ingen ville vel tro annet enn at en enkel løsarbeider hadde tilrøvet seg en slik stor rikdom på ulovlig vis.

Klondyke i Rygge

Funnet ble dokumentert, og ryktet gikk. Visstnok for folk ut på kirkesognets jorder for å vende muld, torv og stein. Og hundre meter fra første funnsted dukket rembeslaget opp. Det ble hak­ket og gravd uten å gjøre flere funn. Klondyke­stemningen avtok relativt raskt, og det gikk førti år med sedvanlig pløying av jordene før den siste gjenstanden, smygstolen, plutselig veltet opp fra jorda under gårdsarbeidet.

 

Gullsporen. Foto: Jan Erik Woll/ Moss fotoklubb

Norges edleste vikingfunn

Alle gjenstandene er av 22,5 karat gull utført i gullsmedkunst av aller høyeste klasse. – Vi har ganske god dekning for å si at Rygge må ha vært et maktsentrum i Norge. Storgårdene, langhuset i Råde, Rygge kirke og dette gullfunnet kan føres som bevis for dette, sier Bård Alsvik, som er avdelingsdirektør for Moss by­ og industri­museum. Han får støtte av Bjørg Holsvik, som er prosjektleder for utstillingen og konservator ved museet.  – Kanskje har en høvding hatt sitt sete her?

Gullsporen får endelig reise hjem

Den tredje januar vil et fakkeltog gå fra Rygge kirke, over Høyda og ende ved by­ og industri­museet. Først da åpner utstillingen med symbolet som skal knytte by og bygd sammen: gullsporen. – Vi kan ikke røpe alt, men sporen kommer hjem. Det vil vi markere med en egen utstilling og med formidlingsaktiviteter, understreker Bjørg. – Det blir litt sånn ‘hvor var du da gullsporen kom hjem igjen til Moss?’. Den har jo ikke vært her på 150 år, smiler Bård.– Utstillingen skal lose folk gjennom historien og frem til det aller helligste, og de skal gå ut med høytidsstemning etter å ha sett den, håper Bård.Andre aktører i Møllebyen blir også med på å lage en folkefest rundt åpningen. – Den dagen skal du virkelig føle at du har opplevd noe, sier Bård.– Vi tror det blir veldig bra, avslutter Bjørg.

Utstillingen «Gullsporen kommer hjem» på Moss by- og industrimuseum 3.-21.januar kl. 18.00