– Krigsseilermonumentet vil bidra til å holde historien levende

 

Dette viser en kommune og et lokalsamfunn som bryr seg og som anerkjenner de som var villige til å ofre alt, sa forsvarsminister Frank Bakke- Jensen da han, på FN-dagen, avduket det fire meter høye krigsseilermonumentet på Sjøbadet.

Bronseskulpturen, som er laget av kunstner Espen Dietrichson, er en gave fra Moss sjømannsforening i forbindelse med byens 300-årsjubileum. Den markerer også at det er 75 år siden frigjøringen. Forsvarsministeren roste både Moss kommune og lokalsamfunnet i Moss for den anerkjennelsen de gir krigsseilerne. – Man må bruke fortiden for å forklare nåtiden for på den måten å forberede oss for fremtiden, sa han.

 

Takket Jon Michelet og sjømannsforeningen

Over 170 sjøfolk seilte for Moss under andre verdenskrig og 21 av disse mistet livet i tjenesten. Flere av de fremmøtte hadde slektninger som var krigsseilere og for mange var det sterkt å se at krigsseilerne ble hedret med et eget monument i Moss. Ordfører Hanne Tollerud er glad for at krigsseilerne endelig får den anerkjennelsen de fortjener. – De psykiske påkjenningene som krigsseilerne levde under er nesten ikke til å forestille seg, sa ordføreren og benyttet anledningen til å takke både Moss sjømannsforening og avdøde Jon Michelet for deres store arbeid og sterke engasjement for krigsseilerne.

 

Marinemusikken dannet en vakker ramme rundt avdukingen. Foto: Jan Egil Woll/ Moss fotoklubb

Knytter sammen fortiden med fremtiden

Kunstner Espen Dietrichson har arbeidet med bronseskulpturen i ett år. Han syntes det var en stor ære å ha fått muligheten til å realisere monumentet. Kunstneren har selv slektninger som seilte for den norske flåten. – Jeg håper denne skulpturen kan være en budbringer inn i fremtiden og at den om hundre år kan bringe med seg opplevelsen av hva som skjedde, sa han. – Jeg håper at mennesker langt inn i fremtiden kan påminnes hvor mye innsatsen betyr for at de kan stå her som frie mennesker og at det er aldri noe de kan ta for gitt.

Tidligere styreleder i Moss Sjømannsforening, Kjell Rasmussen, har i flere år arbeidet med idéen om å reise et krigsseilermonument til minne om krigsseilerne fra vårt distrikt. Etter hvert klarte han å etablere en gruppe samarbeidspartnere fra Moss Ættehistorielag, Moss og Jeløy kirke, Polstjenefondet og Moss 2020 for å realisere monumentet.

Kunstner Espen Dietrichson har arbeidet med bronseskulpturen i ett år. Foto: Tove Bråten/ Moss fotoklubb
Foto: Berit Rødstøl/ Moss2020

Faktaboks:

  • Moss Sjømannsforening ble restiftet 20. mars 1979, som tidligere hadde bestått fra 1873 og frem til 1954.
    Moss Sjømannsforening har som formål å skape et godt maritim miljø å knytte medlemmer av sjømannsstammen og andre sjøfartsinteresserte bedre sammen. Til enhver tid å arbeide for alt som kan tjene sjømannsstanden og sjøfartens interesser samt ivareta maritimt kultur og tradisjon.
  • Etter nærmere 38 år var foreningens tilholdssted tilknyttet Værlegata 34, men grunnet planlagt jernbaneutbygging måte vi forlate stedet i 2018. Men heldigvis fant vi et alternativ lokale, og etter omfattende tilpasninger ble eiendommen i Strandgaten 21 regulert og godkjent som forsamlingslokale.
  • Sjømannsforeningen har i dag ca. 90 medlemmer.