Onsdag 5. juni 18:00-19:30
Sted

Frivilligsentralen på Bredsand

Innspillsmøte om Ryggedagene 2020

Ryggedagene skal holdes den første uka i juni 2020.

Vi ønsker å invitere lag og foreninger og andre aktører til å delta i Ryggedagene med ulike aktiviteter, tiltak og arrangement.

Rygge er en resurssterk kommune med mange kvaliteter, og i Ryggedagene ville det vært fint å vise fram et mangfold av all den aktivitet og alt det flotte som finnes i bygda vår. Det finnes allerede nå mange ideer og planer for ulike ting som skal skje i denne uka og som inngår i jubileumsfeiringen til nye Moss.

Det vil bli en orientering om dette på møtet. De som blir med på å lage aktivitet og arrangementer i Ryggedagene vil få sitt arrangement markedsført i kalenderen for Moss 2020.

Kaffeservering
Gi gjerne beskjed om du kommer til: trine.syvertsen@rygge.kommune.no

Illustrasjon: Oscar Grønner

Ingen billetter
Arrangør

Moss2020

post@moss.kommune.no