Jubileumsakse fra Nesparken til Rabben tar form

 

Allerede i planleggingen av jubileumsåret 2020 pekte man på mulighetene av å lage en jubileumsakse fra Nesparken, langs begge sider av Mosseelva og Fossen og ned til fjorden. Nå er dette i ferd med å bli en realitet. Lørdag 22. september var det høytidelig åpning av en viktig brikke i dette sammenhengende tur og rekreasjonsområdet, da ordfører Hanne Tollerud åpnet den nye broa og den nye Elveplassen. Nedenfor finner du en illustrasjon av hele Jubileumsaksen, slik vi håper den vil framstå i 2020.