Jubileumsgave med stupetårn og badehus realiseres i Fleischerparken

 

– Vi er veldig takknemlig for den generøse jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DNB, sier ordfører Hanne Tollerud. – Stupetårnet og badehuset får en sentral og sentrumsnær beliggenhet i Fleischerparken, hvor det allerede er planer om vitalisering og utbedring. – Fleischer badepark blir ikke bare en vakker kunstinstallasjon, men også et bruksvennlig anlegg til glede for byens innbyggere og besøkende i alle aldre, sier Tollerud.

Fleischer badepark, som består av et stupetårn og et badehus med badstu, var opprinnelig tenkt i Rabben folkepark, men lot seg ikke realisere innenfor den gitte kostnads- og tidsrammen. Stupetårnet og badehuset, som er tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter, skal stå ferdig i løpet av sommeren 2020. Rintala Eggertsson Arkitekter er et anerkjent byrå som har gjennomført mange flotte prosjekter i både inn- og utland. Anlegget vil være med på å gi Fleicher brygge et arkitektonisk løft i tillegg til å legge til rette for flere aktiviteter ved vannet.

Vitalisering av Fleicherparken og sjøfronten

Jubileumsgaven/Fleischer badepark sees i sammenheng med prioriterte tiltak i partnerskapet Byliv Moss. Det pågår et arbeid med vitalisering av Fleischerparken og sjøfronten hvor partene i Byliv Moss i samarbeid med innbyggerne og sameiene ved sjøfronten skal finne gode løsninger på hvordan dette området kan utvikles til beste både for innbyggere og de som bor her. Så langt i denne prosessen har det kommet flere forslag om blant annet badeanlegg og badepark.

 – Fleischer badepark vil bidra til å støtte opp om byutviklingen og Moss’ intensjon om å ha en tydeligere identitet som havneby i nær kontakt med fjorden, sier ordfører Hanne Tollerud.

Vitaliseringen av Fleischerparken vil skje i flere faser. Allerede vinteren 2019 vil betongsøylene under bryggen rehabiliteres. Samtidig forbereder kommunen prosessen med å ruste opp området, inkludert dekket som i dag har setningsskader, samt belysningen langs bryggen.

– Dette er spennende for oss som bor i området, og vi er glade for den prosessen som er i gang for vitaliseringen av nærområdet, sier talsmann for boligsameiene langs sjøfronten, Trond Svenning. – Vi er spesielt opptatt av at utbedring av skaden på bryggen ses på i sammenheng både med denne gaven og den videre vitaliseringen, sier Trond Svenning.

Videre prosess

Arkitektene og Moss kommune er allerede i gang med å planlegge prosessen videre. Naboer vil få varsel om tiltaket, og mulighet til å uttale seg.

Fakta:

  • Badeanlegget med stupetårn, badehus og badstu er tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter.
  • Moss2020 lyste i vår ut en konkurranse for realisering av jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DNB innenfor en ramme av  fem millioner kroner. Et kunstutvalg under ledelse av   kunstkonsulent Thale Fastvold,  valgte sammen med jubileumskomiteen å gå for forslaget FLYT av Rintala Eggertsson Arkitekter. 
  • Jubileumskomiteen for Moss2020 består av ordfører Hanne Tollerud, Inger Lise Skartlien, Sissel Rundblad, Harald Følgstad, Ernst Rolf, Kari Bunes, Morten Grønli, Tor Sørby og Kristin Utakleiv.