Avlysninger av arrangement

Alle arrangementer i regi av Moss2020 er utsatt eller avlyst fra klokka 18.00 13. mars og fram t.o.m. mandag 13. april pga. koronaviruset.
Eventuelle utsettelser eller avlysninger etter dette oppgis under hvert enkelt arrangement i arrangementskalenderen på Moss2020.no.

For mer informasjon om arrangementer, se www.moss.kommune.no.