Foto av Per Vorum

Mossefrimerke i 2020

 

Moss Filatelistklubb har i forbindelse med Moss sitt byjubileum i 2020 søkt Filatelitjenesten i Posten Norge om å få utgitt et frimerke med motiv fra Moss.

For å finne det motivet som skal prege merket utlyste filatelistklubben, i samarbeide med Avis Moss, en konkurranse der man kunne stemme mellom 8 motiver fotografert av Per Vorum.

Motivet som fikk desidert flest stemmer var Norwegian Lady med Bastøfergen i bakgrunnen, som betegner Moss både som en stor sjøfartsby i seilskutetiden, og i dag som byen med Norges mest trafikkerte sjøgående riksvei.

Det er et trangt nåløye å komme gjennom for å få godkjent et  frimerke. Det er mange som ønsker dette. Likevel har Moss Filatelistklubb god tro på at vårt Mossemerke blir valgt.

Dersom frimerket blir godkjent, noe man ikke vet før godt ut i 2019, vil det  bli markeringer ved utgivelsesdagen og på selve jubileumsdagen til Moss 14. august 2020.