Lørdag 13. juni
Sted

Moss kirke

UTSATT! Mossekantaten – byens musikkarv

I 1936 satt komponist Sigurd Islandsmoen hjemme på Skarmyra og skrev et verk for den store jubileumsutstillingen året etter. Kantaten «Mossiana» ble fremført på Skarmyra i 1937 med lokale musikere, kor og solister. Teksten var skrevet av mangeårig redaktør i Moss Avis, Jul Sundsvik.

Musikken til dette verket har, etter at Islandsmoen døde i 1964, blitt liggende som originalmanuskript på Nasjonalbiblioteket. I 2014 besøkte Ernst Rolf ,daglig leder i Mosseregionens Musikkråd, , biblioteket og fant manuskriptet. Det var i ferd med å bli uleselig, men med hjelp av Moss kommune og ikke minst Rune B. Bekkhus ble kantaten reddet og digitalisert.

Fire av byens kor, solister og Østfold Symfoniorkester under ledelse av professor Grete Pedersen fremfører verket i Moss kirke fredag 12. og lørdag 13. juni. 85 år har gått siden disse tonene sist ble hørt. Kantaten tar rundt 35 minutter, og teksten tar for seg byens historie og natur til toner som nå er hentet frem fra glemselen. Dette blir et møte med det som må sies å være byens musikalske hovedverk, skrevet av vår mest anerkjente komponist.

Østfold Symfoniorkester, under ledelse av Rune Halvorsen, vil innlede konserten.

Informasjon kommer
Arrangør

Mosseregionens musikkråd

moss@musikk.no 90043701