Bli med på et historisk fakkeltog

Den tredje januar skal den gamle kommunegrensen utslettes en gang for alle. Det hele starter med et fakkeltog fra Rygge til Moss for å markere kommunesammenslåingen og at den ekte gullsporen kommer hjem. I front går Dunderkjerringene.

Dette er  handelsstanden på Høydas gave til den nye kommunen og jubileet. De bygger også opp en scene på  kommune grensen der det skal være urfremføring av en sang til nye Moss.

– Dette blir selve åpningsarrangementet for den nye kommunen, forteller Finn Grønseth fra På Høyda. – Sangen sier noe om at to blir én. Så blir det kor, taler, og jeg håper at vi får kommunalministeren hit, sier han. – Det skal også lages en installasjon, som fjernes under arrangementet. Den skal visualisere at grensen mellom de to kommunene blir borte. Men mer vil jeg ikke røpe, for noe må jo være en overraskelse også, smiler Finn.

Arrangementet varer i rundt tjue minutter, før fakkeltoget går videre ned til Møllebyen. Der har Moss by­ og industrimuseum, kinoen, bibliote­ket og Café Riis gått sammen om en meny som tar mossingene rett tilbake til vikingtiden. På kinoen vil du finne vikingleker, som sprettert, og noen mer moderne, som hoppeslott. Det vil også bli vist gratis film. På Café Riis blir det servering av en middel­aldermeny, og biblioteket presenterer en smakebit av de 2200 bildene som digitaliseres fra samlingen etter Jørgen Herman Vogt. Så til slutt blir det høytidelig åpning, musikk og snorklipping for den gjeve utstillingen: gullsporen – en av Norges fineste gullgjenstander fra vikingtiden og symbolet som skal prege vårt nye kommunevåpen.

 

Fakkeltogets rute: 3. januar

16.00–16.30  Oppmøte Rygge rådhus
16.30     Avmarsj (start etappe 1)
17.00     Ankomst Vingparken
17.10–17.30   Event på den gamle kommunegrensen
17.40     Avmarsj (start etappe 2)
18.05     Passering  Malakoff (start etappe 3)
18.30    Passering Moss rådhus (start etappe 4)
18.45–19.00   Ankomst Moss by- og industrimuseum
19.00    Dørene åpnes for gullsporeutstillingen