Lørdag 27. februar
Sted

Frelsesarmeen

NM i Frisk seilas

Tilbudet er i regi av Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy og Frelsesarmeens rusomsorg, og målgruppen er hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst i seilernes gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger.

Frisk seilas har sin base i Moss på vakre Jeløy, men tilbudet gis til målgruppen gjennom Frelsesarmeen i byer langs hele Oslofjorden. Alle seilerne i Frisk seilas får fast plass på et lag fra april til november, og de følger en fagplan hvor målet er å komme gjennom seks utviklingsnivåer fra «landkrabbe» til kompetente konkurranseseiler.
Til formålet benyttes RS21.
Instruktører i Frisk seilas:
Jan Steven Johannessen
Knut Erlend Hjorth-Johansen
Gratis arrangement
Arrangør

Frelsesarmeen

knut.hjorth-johansen@frelsesarmeen.no