Lørdag 15. august 09:00-17:00
Sted

Frelsesarmeen

NM i Frisk seilas

Norges beste Frisk seilas lag skal kåres!

Frisk seilas er et aktivitetstilbud i regi av Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy og Frelsesarmeens rusomsorg, og målgruppen er hjemløse, rusavhengige og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst for seilerne gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger.

Frisk seilas har sin base i Moss på vakre Jeløy, men tilbudet gis til målgruppen gjennom Frelsesarmeen i byer langs hele Oslofjorden. Alle seilerne i Frisk seilas får fast plass på et lag fra april til november, og de følger en fagplan hvor målet er å komme gjennom seks utviklingsnivåer som tar de fra «landkrabbe» til kompetente konkurranseseilere.

 

Til formålet benyttes båten, RS21.

Instruktører i Frisk seilas:
Jan Steven Johannessen
Knut Erlend Hjorth-Johansen

 

For spørsmål, ta kontakt med Knut Erlend på tlf. 48 20 60 31 eller epost: knut.hjorth-johansen@frelsesarmeen.no

 

Gratis arrangement
Arrangør

Frelsesarmeen

knut.hjorth-johansen@frelsesarmeen.no