Onsdag 1. januar 11:00
Sted

Moss kirke

Økumenisk gudstjeneste

Den økumeniske gudstjenesten Nyttårsdag er en felleskirkelig gudstjeneste der alle kirkesamfunn som er registrert i Moss går sammen om å holde gudstjeneste. Dette er en lang tradisjon i Moss og det er et sterkt uttrykk for kristenhetens enhet.

Kirken er delt i Evangelisk Lutherske kristne, Katolske, Metodistiske, Babtistiske, Adevnt kirke og pinsemenighet, men felles for alle er troen på Jesus Kristus.  Så markerer denne samlingen denne enhet som finnes i troen på selve aksepunktet i kirkene verden rundt.  Gudstjenesten bruker være godt besøkt og sammen med korsvandringen på langfredag som også er felleskirkelig, markerer den et pulsslag i byens kirkeliv.

Billetter på stedet
Arrangør

Moss Kirke

anders.leknes@mosskirke.no