Torsdag 12. mars 19.00
Sted

House of foundation

UTSATT! Om (M)oss: Barnehagehistorien i Moss- barnehagens fremvekst i industribyen Moss

Barnehagens trange framvekst i industribyen Moss.

UTSATT! I foredraget belyses hvordan barnehagen forstyrret både barndomsforståelser, borgerlige familieidealer, husmoridealet og kjønnsroller i Moss. Hun diskuterer barnehagens framvekst og prøver å vise hvordan barnehagen først og fremst ble sett på som veldedighet for fattige familier. På denne bakgrunn ble det på midten av 1800 tallet etablert et Barneasyl som skal ha ligget i «Spindhusgården» i Storgaten 16 og senere i Vogstgate 15 i Moss. Etter annen verdenskrig ble barnehagen sett på som avlastning for husmødrene. Den første barnehagen ble etablert i 1949 på Speiderhuset i Fridtjof Nansens gate i regi av Moss Husmorforening. Først på slutten av 1960 tallet begynte Rygge og Moss kommune å vise sin interesse for barnehager. Men det tok lang tid før barnehagen ble tilpasset foreldrenes arbeidstid og det ble mange nok plasser til å dekke etterspørselen. Takket være både barnehageaksjoner og kvinnekamp i Moss, ble barnehager etter hvert satt på den kommunalpolitiske dagsorden i Moss. I dag er barnehagen blitt et velferdsgode, en rettighet for alle barn og ses på som utdanning.

Turid Thorsby Jansen, tidligere barnehagelærer i Moss og førstelelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, var den første kommunale styreren i Moss i 1970. Hun har vært kommunepolitiker i Moss. Gjennom sitt arbeide har hun vært opptatt av og skrevet bøker om barnehagehistorie.

 

Gratis arrangement
Arrangør

Moss2020 og Moss avis

moss2020@moss.kommune.no