Torsdag 24. januar 19:00-20:00
Sted

Balke gård, Balkeveien 165, 1570 Dilling

Om (M)oss – Dagens Moss i historisk perspektiv: Jordbruket i Rygge

I foredraget, Om (M)oss – Dagens Moss i historisk perspektiv: Jordbruket i Rygge, får vi historien om hvordan landbruket i Rygge og Norge i løpet av de siste 140 årene har vært gjennom store omstillinger, som følge av press utenfra og politiske vedtak, men også som resultat av nytenking og dristig satsing.

Kveldens foredragsholder, Ole Gjølberg, f. 1949, er professor i økonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU på Ås. Han har doktorgrad i økonomisk historie fra Norges Handelshøyskole på en avhandling om norsk skipsfart 1865-1914. Ved siden av professorjobben driver han, sammen med sin bror, Gatu Gård i Rygge.

I foredraget får vi historien om hvordan landbruket i Rygge og Norge i løpet av de siste 140 årene har vært gjennom store omstillinger, som følge av press utenfra og politiske vedtak, men også som resultat av nytenking og dristig satsing.

Gjølberg tar utgangspunkt i etableringen av Rygge Meieri i 1879. Dette var en stor og risikabel investering som forandret landbruket i Rygge i løpet av noen få år. Fra 1905 bidro kunstgjødsel til en kraftig vekst i kornavlingene og en videre kommersialisering av næringen gjennom Ryggebøndenes neste store satsing: etableringen av Rygge Mølle på Dilling i 1919. 1950-årene var en periode med sterk økonomisk vekst i Norge og en kraftig teknologisk utvikling i landbruket, ikke minst i Rygge – der Massey-Ferguson og herredsagronomens formidling av forskningsresultater fra Norges landbrukshøgskole var sentrale drivkrefter.

Kanaliseringspolitikken i 1960- og 1970-årene markerte slutten på mjølkeproduksjon på de fleste gårdene i Rygge, og en sterkere avhengighet av korn- og grønnsaksproduksjon gjorde det nødvendig med en ny stor felles satsing: bygging av vanningsanlegg, som ble en forutsetning for dagens storskala potet- og grønnsaksproduksjon i Ryggelandbruket. Kort oppsummert: I dette foredraget vil Gjølberg ta oss med på en tidsreise over 140 år i Rygges og Norges landbruk på 45 minutter.

Gratis arrangement
Arrangør

Moss Avis og Moss2020

moss2020@moss.kommune.no