Torsdag 11. april 19:00-21:00
Sted

Losen kafé i Rygge

Om (M)oss: Handel og forbruk i norske småbyer på 1700-tallet

1700-tallet var århundret da verden kom inn i stuene til folk. Nye produkter, bragt til landet med skip fra alle verdenshjørner, stimulerte sansene til folk på nye måter. Kaffe, te, tobakk, myke tekstiler, eksotiske krydder endret folks forhold til forbruk og nytelse.

Det var de norske småbyene langs kysten som var innfallsporten til de nye produktene. Her bodde og virket skipperne, skipsrederne, borgerne og kjøpmennene som både fraktet, forhandlet og forbrukte de nye produktene. Gjennom byene kom også den nye verden ut til bygdene rundt. Tollsteder som Larkollen spilte også en viktig rolle.

Historiker Amund Pedersen. Foto: Privat

Foredraget vil vise hvordan Moss og området rundt ble en del av verdenshandelen gjennom økende handel. Foredragsholderen vil også gi en introduksjon til en av de mest spennende og unike kildene til denne handelen, nemlig tollprotokollene hvor alle varene ble registrert. Disse tollistene, som er bevart for store deler av 16- og 1700-tallet, er digitalisert og tilgjengeliggjort av Norsk Lokalhistorisk Institutt og Tidvis AS og gir alle interesserte mulighet til å gå på skattejakt i 1700-tallets handelshistorie på egen hånd.

Foredraget holdes av historiker Amund Pedersen, f. 1981. Han arbeider som bygdebokforfatter for Kvinesdal kommune og er styreleder for Tidvis AS som driver med interaktiv historie- og vitenskapsformidling. I forbindelse med utviklingen av toll-listedatabasen har han vært tilknyttet Norsk Lokalhistorisk institutt. Han var i 2016 forfatter for bind 2 av Kragerø bys historie.

 

NB! Endret sted til Losen kafé i Rygge.

 

Ingen billetter
Arrangør

Moss2020 og Moss avis

post@moss.kommune.no