Torsdag 9. mai 19:00-20:00
Sted

Rygge bibliotek

Om (M)oss: Herregårder, adel og deres tanker om seg selv – herregårdslandskapet i Rygge

For mange er norske herregårder et ukjent fenomen. Etter 400 års-natten anses Norge som et ubetydelig land uten rikdom og uten selvstyre. Allikevel vokste noen herregårder opp under unionen med Danmark.

Herregårdene i Norge var få og små etter europeisk målestokk, men de er allikevel blant de fremste norske eksemplene på europeiske stilstrømninger. I Østfold fantes faktisk 1/3 av Norges herregårder, og 26 i antallet. Disse var varierte i både størrelse, utseende, adelsfamilie og inntektskilde. Det er flere grunner til at en stor del av de norske herregårdene ble etablert akkurat i Østfold og i Ryggeregionen. Foredraget vil ta for seg herregårds- og adelskulturen i Østfold. Foredragsholderen vil også gi en introduksjon til adelens tanker om seg selv og samtidig vise hvordan dette er synlig ikke bare i oppførsel, men også i arkitekturen. Foredraget vil illustrere hvordan herregårdskulturen er tydelig i Ryggelandskapet og på Rygges herregårder.

Kunsthistoriker Eileen Jahren Eriksen, f. 1990, arbeider som formidler ved Moss by- og industrimuseum. Hun er styremedlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, og har jobbet som rådgiver i byutvikling hos Riksantikvaren. Som kunsthistoriker med norsk arkitektur som spesialfelt har hun skrevet masteroppgave om Nes herregård utenfor Fredrikstad og herregårdene i Østfold, med et blikk på europeiske stilhistoriske strømninger og adaptasjon til norsk byggeskikk. I forbindelse med restaureringen av Torderød i regi av Moss kommune er hun engasjert i formidlingen av gården

Billetter på nett
Arrangør

Moss2020 og Moss avis

post@moss.kommune.no