Torsdag 28. mars 19:00
Sted

Rundehuset i Nesparken

Om M(oss) På streiftog i Vansjø- glimt fra vassdragets natur og kulturhistorie

Per Arild Simonsen er en av distriktets fremste kjennere av Vansjø, innsjøen som strekker seg fra Svindal i øst til Nesparken i vest. Som andre innsjøer er også Vansjø del av et større vassdrag, Morsavassdraget.

Vassdraget har sin begynnelse i Østmarka, renner gjennom Hobøl og Våler, før det ender i Mossefossen i Moss. I tidligere tider var vassdraget mye brukt som transportåre, ikke minst for fløting av tømmer til sagbrukene i Mossefossen. Vassdraget og Vansjø var med på å gi liv til byen og til regionen. Samtidig har Vansjø i mange årtider vært en arena for friluftsliv og fritid, med fiske og båtliv i høysetet. De siste årene er innsjøen i stadig større grad blitt brukt som turområde for skøyteentusiaster fra hele Østlandet. Simonsen vil i dette foredraget ta oss gjennom historien til vassdraget med en blanding av historiske fakta og personlige erindringer fra sine 75 år med hytte og båtliv i Vansjø. Dette blir et innholdsrikt kåseri og foredrag med glimt fra vassdragets rike natur- og kulturhistorie.

Foredragsholder Per Arild Simonsen har bakgrunn som kjemiker fra NTH og mange års yrkeserfaring fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold med vann, avløp, renovasjon og vassdragsforvaltning som hovedoppgaver. Han er aktiv i flere lag og foreninger, og var lenge  leder i Vansjø Båtforening. Som pensjonist er Simonsen leder for Mossefossens Venner og styremedlem i eierstyret til Moss by- og industrimuseum.

Foto: Foto: Cato Sørbye/ Flickr.com

(https://www.flickr.com/photos/hypernotactive/14764863257/in/photolist-bdmr6P-bdmvhK-ouHMrT-o1yeqm-7d9MsZ-pD6Smn-XifM7E-6k6eL7-XoeCF8-McKqG9-U48xfa-nScDNM-2ddUkxf-Hgffj9-Hm4itP)

Ingen billetter
Arrangør

Moss2020 og Moss avis

post@moss.kommune.no