2020 ble et spesielt år for Moss på flere måter. I tillegg til jubileet var dette også dette året Moss og Rygge slo seg sammen til én kommune. I denne forbindelse la vi  stor vekt på å vise forbindelsene tilbake til Rygges middelalderhistorie, symbolisert ved Rygge kirke fra 1100-tallet. Det overordnete målet for jubileumsåret var å bygge felles identitet og kultur, samt inspirere til å skape nye verdier i den «nye» Moss kommune, basert på likestilling, inkludering, mangfold og bærekraft.

På grunn av den pågående koronaepidimien har noen av de større arrangementene blitt flyttet til 2021.

Kalenderen på denne nettsiden holder deg løpende oppdatert.

Jubileumskomiteen

Hanne Tollerud Ordfører (Komiteens leder)
Hans Jørn Rønningen Kommunestyret
Sissel Rundblad Kommunestyret
Harald Fløgstad Kommunestyret
Moss og omegn musikkråd
Kari Bunes Moss idrettsråd
Morten Grønli Rygge idrettsråd
Tor Sørby Arena
Kristin Utakleiv Moss i Sentrum

Moss2020 sekretariat:

Trygve G. Nordby, prosjektleder
E-post:  trygve.nordby@moss.kommune.no
Tlf: +47 915 12 091

Håkon Sæther, produsent
E-post: Hakon.Saether@moss.kommune.no
Tlf: +47 901 80 026

For øvrige spørsmål: Kontakt kommunetorget på: post@moss.kommune.no

Logo og profilmanual

Du kan laste ned vår logo og profilmanual her.

Profilmanual

Logo sort (png)

Logo gull (png)