Torsdag 3. desember 19:00
Sted

klubblokalet til Rygge Idrettslag

UTSATT! Om(M)oss: Rygge flystasjon: Fortid, nåtid, fremtid

Fra den første flygning over distriktet, gjennomført av marineoffiser Hans Fleischer Dons da han 12 juni 1912 lettet fra et jorde i Borre og fløy over til Jeløy og videre over Moss, Rygge og Råde før landing i Fredrikstad, frem til såkalt deployeringsøvelse for F 35 fra Ørland den 6 november 2019, kan det holdes mange og lange foredrag,

Hans Magnus Lie (76) og Hans Jørn Rønningen (74) har begge flere år bak seg med nær tiknytning til Rygge Flystasjon, og vil sammen tegne et bilde av historien bak etableringen og utviklingen av den i dag største ikke-kommunale enkeltbedrift i Mosseregionen.

Lie og Rønningen har en time til disposisjon, og vil forsøke å formidle det viktigste i denne spennende historien, fra tyskernes etablering av og på Lille Rygge 1943, via åpningen av den nye Flystasjonen i 1954, det foreløpige intermesso med den sivile lufthavnen fra 2007 til 2016, samt noen refleksjoner over utsiktene i årene fremover

Velkommen!

Arrangementet er gratis, men på grunn av at det er få billetter må man hente ut en billett på nett.

 

Billetter på nett
Arrangør

Moss2020 + Moss Avis

post@moss.kommune.no