Fredag 7. august 12.00-16:00
Sted

Konvensjonsgården

Sibbern-portretter gjennom 250 år

Et møte med embetsmannfamilien Sibbern sett gjennom kunstnerøyne. Her får du blant annet møte eidsvollsmennene Valentin Christian Wilhelm og Henrik Frederik Arild Sibbern og statsminister Georg Christian Sibbern.

Utstillingen vil stå i Konvensjonsgården.

Portrettutstillingen, som viser 18 portretter fra den unike samlingen av malerier fra Sibbern-familien, er en av mange jubileumsmarkeringer i 2020 som omhandler det mangfoldige Østfoldsamfunnet. De 18 portrettene er tilknyttet embetsmannsslekten Sibbern i et tidsspenn på over 250 år og berører dermed også vår nasjonale historie.

Bakgrunn: 
Slekten Sibbern kom fra Holstein til Danmark- Norge midt på 1600-tallet. I tiden før 1814 var mange av mennene i familien knyttet til militære posisjoner og aksjoner, både i Norge og på slagmarken i Europa. De er også direkte knyttet til rikspolitiske og lokale hendelser og historier i det sørøstre Viken. Portrettene av hustruer, døtre og søstre viser sterke og besluttsomme kvinner som var eiendomsbesittere og mødre til store barnekull. Forfatter Arild Stubhaug gir en beskrivelse av alle de 18 i utstillingspamfletten.

Portrettutstillingen er kronologisk arrangert og starter med portrettene av «den første Sibbern i Norge», brigader Nicolai Sibbern, (1650 -1722) og hans hustru Annichen Huus, (1660-1714). De siste representantene fra Sibbern-slekten i denne utstillingen er portrettene av oberst og kommandant Valentin August Sibbern (1843-1918) og hans hustru Helga Christiane Sundt (1857-1944). Disse var også de siste i Sibbern-slekten som eide Værne kloster.

Alle portrettene er oljemalerier og malt etter datidens kunstneriske og klassiske standarder i form og uttrykk. Noen av portrettene er malt av kjente portrettmalere som Jacob Coning fra Holland, Joseph Laurentius Dyckmans fra Belgia og Jacob Edvard Munch fra Norge. Noen av portrettene, som de to siste, er malt etter fotografier.

Utstillingen står i Konvensjonsgården. Omvisninger kunngjøres på Østfoldmuseenes nettsider; www.ostfoldmuseene.no

Åpningstider

Omvisninger kunngjøres på Østfoldmuseenes nettsider; www.ostfoldmuseene.no

27. juni til og med søndag 16. august fra kl. 1200 til 1600. Mandager stengt.
Siste utstillingsdatoer blir lørdag/søndag 22/23. august kl. 12.00 til 16.00.

 

Gratis arrangement
Arrangør

Camilla Gjendem

Camilla.Gjendem@Ostfoldmuseene.no 91530340
Foto av Østfoldmuseene