Sibbern-portretter gjennom 250 år

 

– Sibbernfamilen har satt spor i flere generasjoner, sa varaordfører Tor Petter Ekroll da han åpnet utstillingen av Sibbern-portrettene onsdag.

Portrettutstillingen, som viser 18 portretter fra den unike samlingen av malerier fra Sibbern-familien, er en av mange jubileumsmarkeringer i 2020 som omhandler det mangfoldige Østfoldsamfunnet. De 18 portrettene er tilknyttet embetsmannsslekten Sibbern i et tidsspenn på over 250 år og berører dermed også vår nasjonale historie.

Utstillingen ble åpnet med Åshild Skiri Refsdal med sang fra «Et fjeldeventyr» av Waldemar Thrane. Kai Sibbern fortalte om hvordan maleriene har opptatt veggplassen i barndomshjemmet og som han opplevde som skumle da han var barn. – Det har lykkes familien å holde dette samlet med mann og kone i 250 år, sa han.

Forfatter og historiker Arild Stubhaug holder på med en bok om Sibbern-familien. Han fortalte om arbeidet med boka og Sibbern-familiens betydning. Han trakk spesielt frem de markante kvinnene i Sibbern-familien. Dag Aak Sveinar, direktør Galleri F15, snakket om europeisk portrettkunst og Bård Alsvik, avdelingsdirektør Moss by- og industrimuseum, snakket om formidling av byens og kommunens historie. Utstillingen ble åpnet av varaordfører Tor Petter Ekroll med disse ordene: – Denne utstillingen er en av de viktigste begivenhetene vi har tilrettelagt for i byjubileet.

Bakgrunn:
Slekten Sibbern kom fra Holstein til Danmark- Norge midt på 1600-tallet. I tiden før 1814 var mange av mennene i familien knyttet til militære posisjoner og aksjoner, både i Norge og på slagmarken i Europa. De er også direkte knyttet til rikspolitiske og lokale hendelser og historier i det sørøstre Viken. Portrettene av hustruer, døtre og søstre viser sterke og besluttsomme kvinner som var eiendomsbesittere og mødre til store barnekull. Forfatter Arild Stubhaug gir en beskrivelse av alle de 18 i utstillingspamfletten.

Portrettutstillingen er kronologisk arrangert og starter med portrettene av «den første Sibbern i Norge», brigader Nicolai Sibbern, (1650 -1722) og hans hustru Annichen Huus, (1660-1714). De siste representantene fra Sibbern-slekten i denne utstillingen er portrettene av oberst og kommandant Valentin August Sibbern (1843-1918) og hans hustru Helga Christiane Sundt (1857-1944). Disse var også de siste i Sibbern-slekten som eide Værne kloster.

Alle portrettene er oljemalerier og malt etter datidens kunstneriske og klassiske standarder i form og uttrykk. Noen av portrettene er malt av kjente portrettmalere som Jacob Coning fra Holland, Joseph Laurentius Dyckmans fra Belgia og Jacob Edvard Munch fra Norge. Noen av portrettene, som de to siste, er malt etter fotografier.

Utstillingen står i Konvensjonsgården. Omvisninger kunngjøres på Østfoldmuseenes nettsider; www.ostfoldmuseene.no

Åpningstider

27. juni til og med søndag 16. august fra kl. 1200 til 1600. Mandager stengt.
Siste utstillingsdatoer blir lørdag/søndag 22/23. august kl. 12.00 til 16.00.

 

Utstillingen ble åpnet med Åshild Skiri Refsdal med sang fra «Et fjeldeventyr» av Waldemar Thrane.
Bård Alsvik, avdelingsdirektør Moss by- og industrimuseum, snakket om formidling av byens og kommunens historie.

 

Dag Aak Sveinar, direktør Galleri F15, snakket om europeisk portrettkunst
Utstillingen ble åpnet av varaordfører Tor Petter Ekroll med disse ordene: – Denne utstillingen er en av de viktigste begivenhetene vi har tilrettelagt for i byjubileet.
Prosjekleder for Moss2020, Trygve G. Nordby.