Søker sponsorer til Moss2020

 

Kommunen har lagt mange millioner kroner i potten når Moss skal feire 300-årsjubileet i 2020. Men næringslivet bidrar også. Nå søker vi flere sponsorer.

Sponsorpakkene er gruppert i fem ulike pakker, med økonomiske nivåer etter bidrag til jubileumsbudsjettet. Vi har også et oppsett på hva vi legger i det, som vi gjerne deler med interesserte bedrifter på forespørsel.

Om byjubileet

2020 blir et spesielt år for Moss på flere måter. I tillegg til jubileet er det også dette året Moss og Rygge slår seg sammen til én kommune. I denne forbindelse vil vi legge stor vekt på å vise forbindelsene tilbake til Rygges middelalderhistorie, symbolisert ved Rygge kirke fra 1100-tallet. Det overordnede målet for jubileumsåret er å bygge felles identitet og kultur, samt inspirere til å skape nye verdier i den «nye» Moss kommune, basert på likestilling, inkludering, mangfold og bærekraft.

Et stort antall arrangement vil bli spredd ut over hele jubileumsåret. Den sentrale jubileumsuken vil være fra lørdag 8. august til søndag 16. august 2020, med en stor folkefest lørdag 15. august. Det blir blant mye annet felles nyttårsfeiring inn og ut av jubileumsåret, åpningsuke i nytt kulturhus i januar og første uken i juni vil Rygge middelalderkirke stå i fokus. Vi har store ambisjoner for byjubileet, og den gylne muligheten vi har til å skape stolthet rundt Moss.

Hva ønsker vi? 

300-årsjubileet blir en stor dugnad og et stort spleiselag. De to kommunene som vil utgjøre nye Moss kommune har allerede lagt mange millioner kroner i bunnen av budsjettet, og tatt rollen som tilrettelegger gjennom prosjektet Moss2020. Det skal bli en fest for og av byens befolkning. Arrangementene skal både glede et stort publikum og skape stolte ambassadører for Moss.

Målet er at flest mulig mossinger og besøkende skal kunne glede seg og oppleve mange gode arrangementer, enten gratis eller til en overkommelig pris. For å få til dette trenger mange tiltak og arrangement både finansiell og annen støtte. Derfor inviterer vi også næringslivet til å bli med å styrke budsjettet til de store opplevelsene som venter. Byjubileet skal gjøre Moss til en mer attraktiv by for egne borgere, regionens innbyggere og tilreisende. Dette vil også gagne næringslivet og verdiskapingen i Moss.

For spørsmål angående sponsoravtalene kontakt: Trygve G. Nordby 915 12 091 / trygve.nordby@moss.kommune.no eller Svein A. Halvorsen, 977 43 900 / svein@halvorsenmedia.no