Demente får egne minutt-for-minutt videoer

Ordfører Hanne Tollerud kunne onsdag klippe snoren på Orkerød sykehjem og erklære videokonseptet Televindu for åpnet. TV-plattformen som viser minutt-for-minutt-videoer for demente er en gave fra byjubileet og skal være et tilbud på alle sykehjem i kommunen. Videoene har sakte handling og viser kjente omgivelser for de eldre. De er tilpasset brukernes kognitive nivå og … Continued