Gaven fra Sparebankstiftelsen DnB overlevert

Badeanlegget, som består av et stupetårn og et badehus med badstue, er en del av en helhetlig oppgradering av Fleicherparken og Fleischer brygge i forbindelse med byjubileet. Det ferdige anlegget vil inneholde samlet tre gaver til byen. tillegg til badeanlegget fra Sparebankstiftelsen DnB har Moss Idrettsråd bidratt med trimapparater og Moss kommune har gjennomført en … Continued