Gaven fra Sparebankstiftelsen DnB overlevert

Badeanlegget, som består av et stupetårn og et badehus med badstue, er en del av en helhetlig oppgradering av Fleicherparken og Fleischer brygge i forbindelse med byjubileet. Det ferdige anlegget vil inneholde samlet tre gaver til byen. tillegg til badeanlegget fra Sparebankstiftelsen DnB har Moss Idrettsråd bidratt med trimapparater og Moss kommune har gjennomført en … Continued

Jubileumsgave med stupetårn og badehus realiseres i Fleischerparken

– Vi er veldig takknemlig for den generøse jubileumsgaven fra Sparebankstiftelsen DNB, sier ordfører Hanne Tollerud. – Stupetårnet og badehuset får en sentral og sentrumsnær beliggenhet i Fleischerparken, hvor det allerede er planer om vitalisering og utbedring. – Fleischer badepark blir ikke bare en vakker kunstinstallasjon, men også et bruksvennlig anlegg til glede for byens … Continued

Nå får Moss eget stupetårn

 Det er ikke lenger bare Hamar som kan skilte med et eget stupetårn. Snart kan du hoppe fra ti-meteren i Rabben folkepark.  Jubileumskomiteen for Moss2020 gikk fredag enstemmig inn for prosjektet FLYT av Rintala Eggertsson Arkitekter. – Installasjonen fyller alle kriterier for valg av kunstprosjekt på Rabben som spesifisert i konkurranseprogrammet, sier Thale Fastvold, Kunstkonsulent … Continued