Disse fikk støtte

Det kom inn i alt 39 søknader til årets stimuleringstilskudd fra Moss2020. I søknadsbunken var det imidlertid så mange gode prosjekter at rammene for tildeling ble utvidet med 548 000 kroner! Det vil si at 31 søkere til sammen fikk tildelt 1.3 millioner kroner. – En grunnide i forberedelsene av jubileumsåret 2020 er at flest mulig … Continued