Vellykket fagseminar

 

I anledning byjubileet 2020 og kommunesammenslåing av Moss og Rygge planlegges det å utgi en bok om Rygge kirke og middelalderen i vår region. En rekke historikere har sagt ja til å bidra til boken, og flere av disse var også samlet til et  fagseminar i Rygge kapell onsdag 10. oktober 2018.  Under fagseminaret fikk de drøyt seksti fremmøtte flere interessante smakebiter fra ulike historiske tema knyttet til historien om kirken og dens første samtid.

Følgende holdt innlegg på fagseminaret:
Kjartan Hauglid: Rygge kirke – norsk kirkebygg med europeiske idealer
Frans-Arne Stylegar: Rygge fra vikingtid til middelalder, gullsporen fra Rød
Marie Ødegaard: Tingsteder og sentralgårder i Rygge
Bjørn Bandlien: Krigføring og kirkebygging i Viken på slutten av 1100-tallet
Trond Svandal: Rygge kirke og Værne kloster
Elisabeth Andresen: Interiøret i Rygge kirke
Lars Erik Gjerpe: Leder for jernalderalderutgravingen på Dilling